ตายผ่อนส่ง” การสูดดมฝุ่น PM2.5 เป็นเวลาต่อเนื่อง ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ

“ตายผ่อนส่ง” การสูดดมฝุ่น PM2.5 เป็นเวลาต่อเนื่อง ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และเมื่อสูดดมเข้าไปมาก จะส่งผลให้เกิดอาการ เจ็บป่วย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ หลอดเลือดสมอง เป็นต้น

“ตายผ่อนส่ง” คำนี้อาจจะไม่อยากได้ยินเท่าไร แต่รู้ใหมว่ามันใกล้ตัวเรามาก เพราะฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้เรามี “อายุขัยเฉลี่ยสั้นลง” ตามระดับความเข้มข้นค่าเฉลี่ยรายปีของ PM 2.5 ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่!?

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เคยเปิดเผยถึงการศึกษาจากประเทศจีนพบว่า ฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ต่อปี จะทำให้ “อายุสั้นลง 0.98 ปี” ขณะที่ จ.พะเยา ซึ่งมีปัญหาฝุ่นควันพิษนั้น
ก็สำรวจพบว่า ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 5.6 ปี นั่นเอง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องใส่ใจในการรับมือกับ ฝุ่นและมลพิษต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งในบ้านและนอกบ้านอย่าลืมเตรียมรับกับ ฝุ่น PM2.5 เหล่านี้ด้วย เครื่องฟอกอากาศจาก SHIMONO เรานะคะ

 

*ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : กรุงเทพธุรกิจ