เครื่องกรองน้ำ RO แก้น้ำกร่อย!

ช่วงนี้เป็นที่รู้กันดีว่า หลายๆบ้านกำลังเจอกับปัญหา น้ำกร่อย อันเนื่องมาจากน้ำทะเลสูงขึ้นผสมเข้ากับน้ำจืดเกิดความเค็ม โดยน้ำทะเลจะมีค่าเป็นด่างอ่อน ๆ อยู่ที่ pH ประมาณ 7.3 – 8.5 โดย น้ำกร่อยจะมีรสชาติเค็ม และมีส่วนผสมของโซเดียมสูงเมื่อดื่มเข้าไปมากๆ ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะรับสารโซเดียมได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม / วัน หากร่างกายของบริโภคโซเดียมมากเกินไปจะส่งผลเสีย ต่อร่างกาย แต่น้ำกร่อยสามารถแก้ได้ด้วย เครื่องกรองน้ำ RO(reverse osmosis) ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถแก้ น้ำกร่อยได้จริง

Read Moreเครื่องกรองน้ำ RO แก้น้ำกร่อย!